Filozofia nauczania Montessori to praktyczne, samodzielne podejście do nauki. Zachęca dzieci do odkrywania i angażowania się w otoczenie w celu uczenia się. Dzieci kierują się materiałami, które znajdują w klasie. Zachęca się ich do rozwijania niezależności, kreatywności i ciekawości, gdy uczą się poprzez odkrywanie.

Filozofia nauczania Montessori to praktyczne, samodzielne podejście do nauki. Zachęca dzieci do odkrywania i angażowania się w otoczenie w celu uczenia się. Dzieci kierują się materiałami, które znajdują w klasie. Zachęca się ich do rozwijania niezależności, kreatywności i ciekawości, gdy uczą się poprzez odkrywanie.

Materiały Montessori do czytania uczą dzieci, jak powstają litery i jak działa język. Materiały te często obejmują drewniane tabliczki z literami lub karty z literami, które można ułożyć na różne sposoby na tacy lub macie. Następnie dziecko ogląda ilustrację i czyta na głos to, co widzi na kartach lub kafelkach, co jest świetną zabawą! Metoda Montessori polegająca na nauce czytania opiera się na założeniu, że dzieci powinny uczyć się czytać poprzez studiowanie dźwięków języka, a nie zapamiętywanie nazw liter. Z chwilą umiejętności syntezy liter czytanie wystąpi samoistnie. W pierwszej kolejności dziecko będzie posługiwać się nazwami przedmiotów, następnie zacznie czytać słowa dzieląc je na kolejne głoski. Z kolei litery będzie dzielił w następnym etapie.

Metoda Montessori wczesnoszkolnej edukacji

We wczesnych latach życia dziecka wciąż rozwijają swoje umiejętności. Metoda Montessori to sposób na zapewnienie dzieciom większej szansy na rozwój tych umiejętności. Zapewnia dzieciom możliwość uczenia się poprzez praktyczne zajęcia i samodzielne odkrywanie. Chodzi o stworzenie środowiska, które zachęca dzieci do nauki czytania i nauki pisania poprzez samodzielne odkrywanie i doskonali umiejętność czytania przez praktykę lub śpiewanie piosenek lub gry dźwiękowe. Nauka pisania jest całkowicie powiązana z nauką czytania.

Metoda Montessori służy nie tylko do nauki czytania, ale także pisania i matematyki. Ideą tej metody jest to, że dzieci z większym prawdopodobieństwem odniosą sukces w szkole, jeśli będą uczone w środowisku, które zachęca ich do naturalnej ciekawości.

Nauka czytania metodą Montessori w domu lub klasie

Metoda czytania Montessori została opracowana przez włoską lekarkę i pedagog Marię Montessori na początku XX wieku.

W tej metodzie dzieci naukę czytania rozpoczynają przechodząc od konkretnych słów do słów abstrakcyjnych. Nauczyciel wprowadza słowo, a następnie przedstawia dziecku obrazek przedstawiający to słowo. Dziecko wypowiada słowo, a następnie wskazuje lub dotyka obrazka. Odbywa się to wielokrotnie, dopóki dziecko nie przypomni sobie, jak powiedzieć i wskazać to konkretne słowo.

Metoda ta jest często stosowana w domu lub klasie, ponieważ zapewnia zindywidualizowane podejście w nauce pisania oraz czytania, w którym każde dziecko uczy się we własnym tempie, przy minimalnych zakłóceniach ze strony kolegów z klasy.

Jak nauczyć dziecko czytać metodą Montessori

Metoda Montessori polegająca na nauce czytania dzieci jest obecnie jedną z najpopularniejszych metod na świecie.

Pierwszym krokiem w metodzie Montessori rozpoczynającym naukę czytania jest nauczenie ich dźwięków wydawanych przez litery i odpowiadających im nazw liter. Dzieci uczą się tych dźwięków i nazw liter przy użyciu różnych materiałów, takich jak drewniane klocki z literami pisanymi, drewniane płytki z literami lub magnesy literki na tablicy.

Aby uczyć dziecko jednej litery na raz, możesz zacząć od alfabetu. Powinieneś zacząć od napisania wszystkich literek na tablicy lub narysowania ich na papierze lub umieszczenia ich w koszyczku Montessori. Powinieneś wtedy wypowiedzieć literę i poprosić dziecko, aby ją powtórzyło. Następnie możesz kazać im prześledzić każdą literę palcem lub napisać ją kredą.

Kolejny krok w nauczaniu dzieci czytania metodą Montessori to „nauka słów”. Ten krok obejmuje naukę tworzenia słów z poszczególnych liter, a także naukę nowych słów poprzez gry i czynności, takie jak dopasowywanie kart do obrazków lub granie w gry słowne.

Kosze Montessori to świetny sposób na naukę liter. Mogą być używane w dowolnej kolejności i z dowolną liczbą liter. Liczy się tylko to, że dzieci uczą się dźwięków liter bawiąc się koszyczkiem językowym.

Szorstkie litery w montessoriańskim podejściu do nauki alfabetu i foniki

Montessoriańskie podejście do nauki alfabetu i foniki nie polega na uczeniu dziecka alfabetu. Chodzi o nauczenie dzieci czytania.

Metoda Montessori ucząca dzieci alfabetu i akustyki jest jednym z najskuteczniejszych sposobów nauczenia dziecka czytania. Montessoriańskie podejście do nauki alfabetu i akustyki pozwala dzieciom w bardziej naturalny sposób uczyć się liter, dźwięków i układać wyrazy.

Przeczytaj też: Czym są szorstkie litery i jak wygląda praca z nimi w przedszkolach Montessori

Zalety czytania metodą Montessori

Podejście jakie miała dr Maria Montessori do czytania jest alternatywą dla tradycyjnych metod nauczania czytania. Edukacja językowa Montessori koncentruje się na rozwoju samodzielności i poczucia własnej wartości ucznia, które są postrzegane jako ważniejsze niż zdolność czytania słów. Metoda Montessori opiera się na konstruktywistycznej teorii uczenia się i kładzie nacisk na rozwój umiejętności percepcyjnych i koordynacji ręka-oko. Metoda Montessori kładzie nacisk na doświadczenie zmysłowe, przyswajanie języka i szeroki zakres innych czynności rozwojowych. Dzieci mają wiele okazji do poznawania różnych materiałów w celu rozwinięcia ich umiejętności rozróżniania ich dotykiem, wzrokiem, smakiem lub dźwiękiem. O listach dowiadują się ze swojego naturalnego środowiska (np. z listów z papieru ściernego), a nie z opowiadania o nich; uczą się liczb, licząc przedmioty w swoim otoczeniu (np. wkładając do koszyczka przedmioty); nauka pisania polega na pisaniu liter drukowanych na pasku papieru, a dziecko samo próbuje skopiować znaki graficzne pisząc proste wyrazy.

Przedszkole Montessori – oddział Bambini
ul. Mazowiecka 6
60-617 Poznań
tel. 61 841 11 46
https://www.bambini.com.pl/

*** wpis sponsorowany ***

Jeśli podoba Ci się to co robię

Postaw mi kawę na buycoffee.to