Działania pracowników administracji publicznej są skoncentrowane na realizowaniu tak zwanej misji publicznej, która sprowadza się do wykonywania ustaw państwowych. Nie można jednak zapominać o tym, że obowiązki pracowników administracji publicznej obejmują nie tylko efektywną i przyjazną dla petentów realizację powierzonych zadań, ale również stałe podnoszenie kompetencji. Zadanie to może być z powodzeniem realizowane w formie szkoleń organizowanych przez podmioty zewnętrzne.

Dlaczego tak ważny jest wybór odpowiedniego organizatora szkolenia?

Szkolenia dla pracowników sektora publicznego powinny być realizowane przez podmioty, które gwarantują ich właściwe i skuteczne przeprowadzenie. Firma szkoleniowa realizująca zlecenie musi zatem posiadać wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu kursów dla kadry związanej ze zróżnicowanymi szczeblami danego podmiotu. Ponadto godne polecenia firmy szkoleniowe oferują szeroki wachlarz propozycji, które są zróżnicowane pod względem tematyki, stopnia zaawansowania materiału czy wymiaru czasowego szkolenia. Oferują one zatem szkolenia z zakresu kodeksu pracy, prawa pracy, wykorzystania funduszy unijnych czy przyjaznej obsługi klienta. Udział w dobrych szkoleniach przyczynia się pod podniesienia jakości świadczonych usług oraz sprawnej organizacji pracy.

Na jakie szkolenia dla pracowników sektora publicznego warto się zdecydować?

Jak wspomniano powyżej, dobra firma szkoleniowa udostępnia bogatą i zróżnicowaną ofertę. W szerokim wachlarzu możliwości dostępne są szkolenia z kompetencji miękkich oraz tak zwane szkolenia twarde dla administracji.

Jakie zagadnienia obejmują szkolenia z kompetencji miękkich?

Tego typu szkolenia obejmują tematykę związaną ze zdobywaniem oraz aktualizacją wiedzy dotyczącej między innymi zmian prawnych wpływających na funkcjonowanie administracji samorządowej, rządowej i państwowej. Podczas nich poruszane są zatem problemy związane z właściwymi interpretowaniem i stosowaniem zmieniających się przepisów prawa oraz z profesjonalną obsługą klienta. Wśród godnych polecenia szkoleń warto wymienić choćby kurs związany z zarządzaniem projektami unijnymi, a także poprawnością językową czy etyką i przeciwdziałam korupcji. Co ważne, wybrana tematyka może być realizowana w formie szkolenia online.

Jakiej tematyki dotyczą szkolenia twarde?

Szkolenia twarde dla administracji poruszają kwestie związane z zarządzeniem zespołem czy prawem pracy. Ponadto dotykają one spraw związanych z redagowaniem pism urzędowych czy social mediami w danym urzędzie, ochroną danych osobowych, nowelizacjami KPA czy procedurami egzekucyjnymi w administracji państwowej.

Merytoryczne i ciekawe szkolenie dla pracowników administracji publicznej znajdziesz w ofercie firmy szkoleniowej PCC Poland

*** wpis sponsorowany ***

Jeśli podoba Ci się to co robię

Postaw mi kawę na buycoffee.to