Pedagog specjalny to osoba pracująca na co dzień z dziećmi i młodzieżą ze specjalnymi potrzebami – nie tylko edukacyjnymi, ale również rozwojowymi. To właśnie on odpowiada za to, aby zapewnić uczniom optymalne warunki do wykorzystania ich potencjału, i to zarówno w przypadku dzieci z niepełnosprawnością intelektualną czy z dysfunkcjami narządu wzroku i słuchu, jak i tych wybitnie uzdolnionych. Jeśli chcesz pracować na tym stanowisku, to warto ukończyć kurs kwalifikacyjny z zakresu pedagogiki specjalnej.

Co warto wiedzieć kursie kwalifikacyjnym z zakresu pedagogiki specjalnej?

Jeżeli planujesz zapisać się na jeden z kursów kwalifikacyjnych z zakresu pedagogiki specjalnej, to przygotowaliśmy dla ciebie kilka ważnych informacji, które warto znać przed rozpoczęciem szkolenia.

  • Kurs umożliwia zdobycie kwalifikacji zgodnych z wytycznymi MEN.
  • Udział w kursie mogą wziąć osoby z wykształceniem wyższym, ale osoby bez wykształcenia wyższego też mogą przystąpić na podstawie warunkowego przyjęcia na kurs
  • Niektóre kursy wymagają dodatkowo realizacji praktyk (np. szkolenie z zakresu socjoterapii).
  • Na zakończenie należy zdać egzamin, po którym otrzymasz stosowną dokumentację.

Dostępne kursy kwalifikacyjne z zakresu pedagogiki specjalnej

Jeżeli chcesz nabyć kwalifikacje pedagoga specjalnego, to masz do wyboru wiele szkoleń, po których zdobędziesz wiedzę i umiejętności potrzebne do pracy z uczniami z dysfunkcjami słuchu czy prowadzenia terapii z dziećmi o specyficznych potrzebach edukacyjnych. Poniżej znajdziesz najważniejsze informacje na temat dostępnych kursów kwalifikacyjnych z zakresu pedagogiki specjalnej.

  • Kurs kwalifikacyjny z zakresu socjoterapii – dobra propozycja dla osób, które chcą prowadzić zajęcia socjoterapeutyczne, czyli pracować z dziećmi i młodzieżą z zaburzeniami zachowania czy problemami w funkcjonowaniu społecznym.
  • Kurs kwalifikacyjny z zakresu terapii pedagogicznej – ukończenie tego szkolenia umożliwi ci pracę terapeutyczną z dziećmi i młodzieżą o specyficznych potrzebach edukacyjnych.
  • Kurs kwalifikacyjny z zakresu pedagogiki leczniczej – dzięki niemu zdobędziesz wiedzę i umiejętności potrzebne do pracy z osobami z dysfunkcjami narządów ruchów lub przewlekle chorymi.
  • Kurs kwalifikacyjny z zakresu tyflopedagogiki – nadaje uprawnienia potrzebne do prowadzenia zajęć z dziećmi i młodzieżą z dysfunkcjami wzroku (niewidomymi i niedowidzącymi).
  • Kurs kwalifikacyjny z zakresu oligofrenopedagogiki – szkolenie dedykowane przyszłym pedagogom specjalnym, którzy chcą pracować z dziećmi z niepełnosprawnością umysłową.
  • Kurs kwalifikacyjny z zakresu surdopedagogiki – pozwala zdobyć wiedzę i umiejętności, dzięki którym będziesz w stanie prowadzić zajęcia specjalistyczne z dziećmi i młodzieżą z dysfunkcjami narządu słuchu.

Oprócz wymienionych szkoleń możesz zapisać się też na inny kurs kwalifikacyjny z zakresu pedagogiki specjalnej – oligofrenopedagogiki z arteterapią, dla nauczycieli praktycznej nauki zawodu, którzy pracują z młodzieżą niepełnosprawną, a także z zakresu oligofrenopedagogiki, autyzmu i zespołu Aspergera.

Pedagogika specjalna: kurs kwalifikacyjny online to dobry wybór

Bez względu na to, jaki dział pedagogiki specjalnej wybierzesz – kurs kwalifikacyjny online, dostępny np. na platformie edukacyjnej ePedagog, to jedno z najlepszych rozwiązań. Dlaczego? Powodów jest kilka. Pierwszym i często decydującym czynnikiem jest forma zdobywania kwalifikacji potrzebnych do pracy jako pedagog specjalny. Nauka odbywa się z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, co w praktyce oznacza nieustanny dostęp do nowoczesnej platformy e-learningowej. Dzięki temu możesz realizować kurs we własnym tempie oraz w dogodnym miejscu i czasie – w weekendy, w podróży czy rano przed wyjściem do pracy.

Zdobywając wiedzę i umiejętności z zakresu pedagogiki specjalnej na kursie kwalifikacyjnym online, możesz nie tylko cieszyć się elastycznością i wygodą nauki. Podobnie jest w przypadku egzaminu, który jest przeprowadzany pod wskazanym przez ciebie adresem. A to wszystko w połączeniu z niższymi kosztami nauki (w porównaniu do kursów kwalifikacyjnych z zakresu pedagogiki specjalnej prowadzonych stacjonarnie).

*** wpis zewnętrzny ***

Jeśli podoba Ci się to co robię

Postaw mi kawę na buycoffee.to