Kurs kwalifikacyjny z zakresu pedagogiki specjalnej – przegląd oferty. Jaki wybrać?

Pedagog specjalny to osoba pracująca na co dzień z dziećmi i młodzieżą ze specjalnymi potrzebami – nie tylko edukacyjnymi, ale również rozwojowymi. To właśnie on odpowiada za to, aby zapewnić uczniom optymalne warunki do wykorzystania ich potencjału, i to zarówno w przypadku dzieci z niepełnosprawnością intelektualną czy z dysfunkcjami narządu