Trochę techniki

Ostatnio wiele osób ubolewa nad faktem wprowadzenia opłat na padlecie. Nie ukrywam, że narzędzie to jest bardzo przydatne i banalne w obsłudze. Jednakże po tym jak wprowadziło opłaty, ludzie zaczęli szukać nowych miejsc, w których mogą przechowywać swoje pliki, dokumenty, linki do stron czy inne ważne rzeczy.   Muszę