KONKURS z języka angielskiego, który mobilizuje do nauki, a nie tylko sprawdza wiedzę

Gdy sama byłam uczennicą, uwielbiałam brać udziały w konkursach językowych, ponieważ nie tylko uciekały mi lekcję, ale również mogłam sprawdzić swoją wiedzę. Niestety, gdy tylko otrzymywałam mój arkusz, w większości przypadków, były tam rzeczy sporo trudniejsze (chodzi mi głównie o słownictwo i struktury gramatyczne) niż to, co aktualnie znałam z