REGULAMIN KONKURSU MACMILLAN

1. Organizatorem konkursu jest autorka bloga www.karolinalubas.pl
2. Fundatorem nagród w konkursie jest wydawnictwo Macmillan.
3. Konkurs jest otwarty, a udział w nim bezpłatny
4. Udział w konkursie mogą wziąć osoby, które ukończyły 18 lat.
5. Konkurs trwa od pojawienia się wpisu na blogu, do godziny 20:00 dnia 30.09.2018.
6. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 1 października na blogu www.karolinalubas.pl
7. Konkurs polega na opisaniu, w komentarzu pod postem konkursowym jednego, kreatywnego sposobu na wykorzystanie repetytorium podczas zajęć.
8. Każdy uczestnik ma prawo do jednego komentarza, tj. zgłoszenia.
9. Zwycięzcą konkursu zostaną trzy osoby, których komentarze uznam za najciekawsze.
10. Kolejność zgłoszeń oraz długość komentarza nie gra żadnej roli. Liczy się tylko treść.
11. Nagrodami w konkursie są 3 zestawy materiałów od wydawnictwa Macmillan.
12. Warunkiem udziału w konkursie jest wyrażenie zgody na przekazanie Organizatorowi swoich danych celem otrzymania
nagrody. W przypadku gdy zwycięzca nie wyśle swojego adresu korespondencyjnego w wyznaczonym terminie ( do dnia 03.10.2018) zastrzegam sobie prawo do wybrania kolejnego zwycięzcy.
13. Nagrody mogą zostać wysłane do dowolnego miejsca na terenie Polski na koszt fundatora nagród w sposób wybrany przez organizatora konkursu.