Czytanie lektur szkolnych jest często traktowane przez uczniów jako przymusowy i przykry obowiązek. Sytuacja taka wynika najczęściej z braku zrozumienia czytanego tekstu nierzadko pisanego językiem archaicznym. Ponadto niechęć do lektur spowodowana jest często istnieniem samego obowiązku ich przeczytania. Jednakże czytanie lektur szkolnych posiada wiele pozytywnych cech mających wpływ na postępowanie młodego człowieka w przyszłości i wybór drogi życiowej.

Lektury szkolne – dlaczego warto je czytać?  

Lektury szkolne są bezsprzecznie ważnym elementem wpływającym na rozwój inteligencji i kultury. Ponadto obowiązkowa literatura szkolna jest bogatym źródłem wiedzy o świecie i i zasadach rządzących życiem wielu ludzi. Jest też niezastąpionym drogowskazem w nauce rozróżniania dobra od zła i właściwego postępowania.  

Kolejnym argumentem przemawiającym na korzyść czytania lektur szkolnych jest ich wpływ na rozwój wyobraźni i twórczego myślenia. Kształtowania osobowości, rozwijania empatii i zdolności rozumienia innych.  

 Stanowczo należy również zaznaczyć, że lektury szkolne otwierają też drogę do dalszej edukacji i samokształcenia. I bezsprzecznie są kluczem do przyszłej kariery.  

Ponadto dobra znajomość lektur szkolnych świadczy o dojrzałości młodego człowieka i zrozumieniu, że literatura jest częścią dorobku kulturowego kraju. I często stanowiła element pozwalający Polakom przetrwać i odrodzić się na nowo.  

Korzyści z czytania lektur szkolnych ciąg dalszy.  

Dodatkowo należy wziąć pod uwagę fakt, że znajomość lektur szkolnych jest pomocna w zrozumieniu dzisiejszego świata. Zwłaszcza że we współczesnej, rzeczywistości wiele sloganów reklamowych i filmów jest pełnych odniesień do literatury.  

Na liście argumentów przemawiających za czytaniem lektur szkolnych nie można też pominąć ich korzystnego wpływu pracę mózgu. Ponieważ czytanie niesamowicie wpływa na zdolność szybkiego i efektywnego zapamiętywania. W dużym stopniu przekłada się także na opanowanie poprawnej pisowni. Dodatkowo należy podkreślić, że umiejętność czytania skomplikowanych tekstów zdobyta dzięki czytaniu lektur szkolnych może uchronić młodego człowieka w dorosłym życiu przed podpisaniem niekorzystnej umowy lub manipulacjami medialnymi.  

Wartością dodaną wynikającą z obowiązkowego czytania lektur szkolnych jest też niezaprzeczalnie fakt nauki poczucia obowiązku, z którego należy się wywiązać. Ponieważ dorosłe życie składa się przede wszystkim z obowiązków, a dorosłość oznacza świadomy ich wybór i odpowiedzialne ponoszenie konsekwencji własnych decyzji.  

Efektywne czytanie lektur na potrzeby sprawdzianów.  

W czytaniu lektur i ich opracowywaniu na potrzeby sprawdzianów warto zastosować kilka przydatnych wskazówek.  

  • Jedną z ważniejszych jest założenie specjalnego zeszytu, w którym na bieżąco w trakcie czytania można zapisywać przemyślenia, uwagi i ważne cytaty.
  • W celu pełnego zrozumienia przekazu literackiego można dodatkowo skorzystać z opracowania danej lektury.  
  • W potwierdzeniu znajomości tekstu z pewnością pomoże możliwość ustnego streszczenia zawartości treści i opisu własnych wrażeń związanych z lekturą.  

Wydanie ma znaczenie.  

Czynnikiem zachęcającym do czytania lektur szkolnych są wydania książek. Niezaprzeczalnym przodownikiem sprzedaży lektur szkolnych pozbawionych skrótów i cięć w treści oraz zaopatrzonych w zagadnienia warte uwagi jest sieć sklepów Empik.  

Ponadto dostępne w Empiku, obowiązkowe w szkołach średnich lektury, w wielu przypadkach posiadają na końcu wskazówki umożliwiające sprawdzenie znajomości lektury. I poziom zrozumienia treści oraz przekazu. 

*** artykuł sponsorowany ***

Jeśli podoba Ci się to co robię

Postaw mi kawę na buycoffee.to