Zastanawiałeś się kiedyś nad wyborem zawodu audytora wewnętrznego? A może chciałeś dokształcić się w tym obszarze i sprawować dodatkową funkcję w firmie? Jeśli lubisz ludzi oraz masz analityczne umiejętności, pozwalające na doradztwo biznesowe, sprawdź, jakie wymagania trzeba spełnić, by zostać audytorem wewnętrznym.

Kim jest audytor wewnętrzny?

Audytor wewnętrzny to osoba zajmująca się holistyczną oceną funkcjonowania danej organizacji. Co ciekawe, pierwsze wzmianki naznaczone audytem wewnętrznym notowane były już 3500 lat p.n.e. w Mezopotamii – odkryto tam ślady weryfikowania dokumentów rozliczeniowych. Dawniej, audyt dotyczył głównie aspektów finansowych i księgowych, aktualnie to szeroko zakrojone doradztwo biznesowe i zarządzanie. Zmiana kursu zadań audytora wewnętrznego wiąże się z coraz bardziej złożoną działalnością organizacji, na którą składa się zarządzanie ryzykiem i ład korporacyjny. Audytor przeprowadza testy audytowe, układa plany wieloletnie i roczne, prowadzi analizy ryzyka i monitoring wyników. Ta praca składa się z szeregu powtarzalnych czynności, ale jednocześnie nie brakuje jej wielu wzywań i złożonych problemów. Audytor musi wyróżniać się analitycznym spojrzeniem oraz kreatywnym rozwiązywaniem problemów. Zadania realizowane przez audytora wewnętrznego mają na celu nieustanne polepszanie funkcjonowania przedsiębiorstwa, zarówno w kwestii przychodów firmy, organizacji zadań pracowników, jak i zarządzania zasobami ludzkimi. Praca audytora wewnętrznego musi być niezależna i obiektywna.

Audytor wewnętrzny – wymagania

Kompetencje wymagane na stanowisku audytora wewnętrznego są w znacznej mierze podyktowane polską ustawą o finansach publicznych. Zgodnie z jej ustaleniami, audytor powinien posiadać obywatelstwo jednego z krajów UE, wyższe wykształcenie (przynajmniej licencjat), pełną zdolność do czynności prawnych i praw publicznych oraz niekaralność. Inne kluczowe wymagania to świetna znajomość norm prawnych branży, w której porusza się audytor, a także umiejętność interpretowania norm ISO. Bardzo istotne jest zdobycie certyfikatu w obszarze audytu wewnętrznego, który upoważnia do wykonywania zawodu. Kluczowe jest także zdanie egzaminu na audytora wewnętrznego, który jest egzekwowany przez Ministra Finansów. Kompetencje miękkie, którymi powinien wyróżniać się audytor to przede wszystkim wysoko rozwinięta dyplomacja, etyczność, obiektywizm, niezależność. Ważna jest także umiejętność zarządzania czasem pracy, weryfikowania danych, raportowania, wnioskowania, prowadzenia badań ilościowych i jakościowych. Niezwykle istotne jest nieustanne poszerzanie i aktualizowanie zdobytych umiejętności, ponieważ audyt organizacji jest płynną dziedziną, która podlega częstym modyfikacjom.

Zarobki audytora wewnętrznego

Dla wielu osób, zarobki audytora wewnętrznego są niejako zachętą do podjęcia pracy. Przeciętna pensja netto waha się w przedziale 4000 zł a 7000 zł i jest zależna od zdobytych certyfikatów, doświadczenia zawodowego i stażu pracy. Wraz z kolejnymi przeprowadzonymi audytami, audytor wewnętrzny może rozpocząć starania, by objąć funkcję audytora wiodącego, sprawującego opiekę nad grupą audytorów (oczywiście w tym przypadku również niezbędny jest odpowiedni kurs). Plusem jest możliwość pracy na terenie całej Unii Europejskiej. Zawód ten może wiązać się jednak z wyjazdami, ponieważ rzadko zdarza się, aby zapotrzebowanie na audyt o określonej specjalności było tak duże w okolicy, by stworzyło miesięczną pensję. Stosunkowo częste są wyjazdy do innych miast i praca pod presją czasu, jeśli audytor nie jest na stałe zatrudniony w jednej firmie. Funkcja audytora może mieć także charakter dodatkowy, jeśli pracownik na co dzień piastuje też inne obowiązki w przedsiębiorstwie.

Audytor wewnętrzny szkolenie

Jeśli jesteś zainteresowany rozwojem kompetencji w obszarze audytu wewnętrznego, warto wybrać jedno z dostępnych szkoleń. Przez kilka dni możesz uczyć się wykonywania praktycznych zadań, z którymi audytor mierzy się w codziennej pracy – analiza finansowa, tworzenie raportów, planów okresowych. Kurs na audytora wewnętrznego to także nauka posługiwania się szeregiem praktycznych narzędzi, umożliwiających odpowiedni dobór próby i realizację badań jakościowych, ilościowych, a także pracę ze zbiorami danych, funkcjami, wykresami – po szkoleniu, zaawansowane funkcje Excela nie będą miały przed Tobą żadnych tajemnic. Taką dawkę wiedzy w postaci szkolenia na audytora wewnętrznego oferuje na przykład Ernst & Young Academy of Business –https://www.academyofbusiness.pl/pl/szkolenia/audyt-wewnetrzny,4/. Możesz skorzystać z pełnego wymiaru kursu w postaci 9 dni wypełnionych konkretnymi ćwiczeniami. Jeśli preferujesz krótsze szkolenie lub któryś z dostępnych modułów interesuje Cię najbardziej, wybierz dowolny blok tematyczny, który trwa 3 dni. Naukę w Academy of Business możesz zwieńczyć egzaminem oraz otrzymaniem certyfikacji Internal Audit Assistant. Kurs realizowany jest zarówno stacjonarnie, jak i zdalnie – dostosuj uczestnictwo do Twoich preferencji. Powodzenia w roli audytora wewnętrznego!

*** wpis sponsorowany ***

Jeśli podoba Ci się to co robię

Postaw mi kawę na buycoffee.to